Procter & Gamble
12 Procter & Gamble çalışanı 145 soru cevapladı.

Şirket Anlatımları

Bebek Bezi Operasyonları Departman Müdürü
Üretim alanında operasyondaki rollerin dışında pek çok yan ve destek roller var. Örneğin; Üretim alanı içinde role ve çalışma hayatına başlayıp sonrasında Kayıt Organizasyonu'nda veya bölgesel kalite sorumluluklarıyla kariyerini şekillendirme fırsatı bulmuş arkadaşlarımız olduğu gibi diğer taraftan yine Üretim'de başlayıp sonrasında Planlama Organizasyonları'nda tedariğin en efektif şekilde sağlanabilmesi için çalışan, üretim planlarıyla müşterilerimizden gelen siparişlerin zamanında karşılanmasını takip eden, birimlerde çalışmaya devam etmiş ve sonrasında tekrardan dönüp üretime devam etmiş olan arkadaşlarımız da var. Üretim bu anlamda çok zengin ve işin merkezinde olduğu için diğer bütün P&G fonksiyonlarında da çok rahat bir şekilde değişik rollerle gidilip dönülebildiği esnek bir yapıya sahip diyebilirim.
Bebek Bezi Operasyonları Departman Müdürü
Hammadde gelir, makinada şekillenir ve bunu bir takım operatörler vasıtasıyla yaparız. Bunun sonucunda da ürünler hazırlanıp, ilgili müşteri ve tüketicilerimize doğru sevk edilmek üzere yola çıkar. Tedarik zinciri adını verdiğimiz bu döngüde proje bazlı da çalışıyoruz. Örneğin; hammaddeleri bitmiş bir ürüne çevirmek için, ekipmanlar üzerinden bir takım dönüşümlerle o transformasyonu sağlarken, malzemeleri %100 oranında kullanamayabiliyoruz. Yaptığımız üretimde en ufak bir malzeme kaybının yıllık bazda ne kadar büyük meblağlarda kayıplara sebebiyet vereceğini kabaca düşünecek olursak; en ufak bir malzeme kullanımının arttırılması, kayıplar %1 oranında bile olsa azaltılması sayesinde çok büyük ölçekli bir maliyet avantajına çevirmiş oluyoruz. Düne kadar ben aslında bir malzemeyi sonuna kadar kullanarak katamadığım zaman sadece o malzemeyi kaybetmiş olmuyorum, o malzemeyi elden de çıkaramıyorum. Elden çıkarmak için de ekstra para ödüyorum. Dolayısıyla kendi çıkarttığım atığı atabilmenin bile bir maliyeti var. Bu şekildeki maliyet projeleri bir örnek sayılabilir. Üretim hatlarının verimliliğini engelleyecek şekilde sürekli plansız kayıp yaşatan problemlerimiz var. Örneğin; buradaki plansız kayıp yaşatması, hattın üretim yapabileceği belli dönemlerde yaşadığı bu tarz plansız arızalardan dolayı üretim duruyor. Durduğu süre boyunca da üretim kaybı yaşanıyor. Bunu ne kadar az plansız olarak kurarsak, ne kadar arızaların önüne geçersek o kadar da verimli üretim sağlamış oluyoruz. Kaba tabirle birim zamanda üç değil de beş üretiyoruz. Bu yüzden bunu da ekibimin yaptığı projelere örnek olarak verebilirim.
Bebek Bezi Operasyonları Departman Müdürü
Üretim alanında birkaç rolden birisiyle başlayabiliyorlar. Bunlardan en popüleri Proses Mühendisliği'dir. Sonrasında bu arkadaşlarımızın tecrübeleri arttıkça da insan yönetimi ve insan ilişkileri sayesinde organizasyonel becerileri gelişiyor. Bu rollerden atladıktan sonra Departman Müdürlüğü gibi daha geniş ölçekli rollere geçebiliyorlar. Orada bütçeden, insanların gelişiminden, iş sonuçlarına, piyasadaki gelişmelere kadar daha stratejik kararlar verme gibi pek çok farklı yetiye sahip olarak hayatlarına ve kariyerlerine ileriye doğru devam edebiliyorlar.
Bebek Bezi Operasyonları Departman Müdürü
Birden çok üretim tesisinin olduğu büyük bir fabrikadan bahsediyorsak bu fabrikada Kağıt Grubu, Deterjan Grubu gibi gruplar vardır. Deterjan dediğimizde sıvı deterjanı, toz deterjanı gibi farklı üretim ürünleri olabilir. Bunların başında bizim grup liderlerimiz oluyor ve onlar doğrudan Fabrika Müdürü'ne raporladığı bir yapı oluşuyor. Bunun altında da her departmanda Fonksiyon Liderleri oluyor.
Bebek Bezi Operasyonları Departman Müdürü
Bebek Bezi Operasyonları Departman Müdürü olarak iki adet beklentim var. Birincisi; son 24 saatte üretimde yaşananların doğru değerlendirilip, doğru aksiyonlarla çözüme ulaşıp ulaşmadığını anlamak, ikinci olarak da önümüzdeki bizi bekleyen saate hazır olarak giriş yapılabilmesi hakkında denetim yapmaktır. Sonuç olarak bir ekip yönetiyorum. Bizim ekibimizde aslında henüz yeni başlamış Mühendis arkadaşlar var. Daha kariyerlerinde yol almış, daha farklı alanlarda koçluğa ihtiyaç duyan ekip arkadaşlarımız var. Dolayısıyla takımımın hem kişisel gelişiminden sorumluyum hem de onları geliştirirken aynı zamanda da istenilen iş sonuçlarına katkı sağlayacak seviyede olmam gerekiyor. Bu anlamda aslında büyük oranda koçluk verdiğimiz bir süreç oluyor. Çünkü P&G içeriden büyüyen bir şirket. Yani farklı bir firmadan gelen benzer bir Üretim Müdürü ile rolümü değiştirmiyorum. Benim ekibimden biri beni değiştiriyor ve ben de bir sonraki role doğru yolculuğa çıkıyorum. Hem üretim verimliliğini arttıracak şekilde projeler oluşturmak, bu projelerle ilgili takımlara proje koçlukları vermek hem de bu şekilde de departmanın planlarını ve programlarını doğru bir düzende herkesin aynı iş sonuçlarına gideceği şekilde yönlendirmek gibi durumların hepsi bir bütündür. Buradan da aslında departmanın başında o dümende siz varsanız, bu yönde inisiyatif alıp ekibinizi oraya taşımak durumundasınız.
Bebek Bezi Operasyonları Departman Müdürü
P&G'de yaklaşık 8 yıldır çalışıyorum. İTÜ'den mezun oldum ama benim P&G ile asıl tanışmam master dönemimde oldu. O zamanlar Sabancı Üniversitesi'nde eş zamanlı olarak iki farklı master yapıyordum. O arada da P&G, diğer markalardan biraz daha farklılaşmak adına kampüslere geliyordu ve mülakatları oralarda yapıyordu. Ben de o vesileyle tanıştım. Sonrasında da P&G'de Bebek Bezi Operasyonları'nda Proses Mühendisi olarak başladım ki üretimde genelde en popüler üretim başlangıç rolü Proses Mühendisliği'dir. Motivasyonu oldukça yüksek bir başlangıçtı diyebilirim. Çok kısa zamanda geniş kapsamlı görevlere dair hızlı bir kariyer sürecimiz var. Ben 2 yıl kadar bu görevi yaptım ve 2 yılın sonunda da 25 kişilik bir takımın başında Üretim bölümünde Hat Liderliği olarak görev aldım. Bu pozisyon bazı yerlerde Şeflik olarak da geçiyor. Yaklaşık 2 buçuk yıl boyunca bu görevi yaptım sonrasında da Departman Müdürlüğü pozisyonuna dikey olarak terfi aldım. Sadece Bebek Bezi Departmanı'nda değilim. Müdürlük terfisi aldıktan sonra Deterjan Operasyonları'nın başındaydım. Orada yaklaşık 2 yıl kadar 60 kişilik bir departmanı yönettim. Sonrasında Departman Operasyonları'nda Toz Deterjanı Üretim Operasyonları'nın başına geçtim. Son 1 yıldır da yuvama yani Bebek Bezi Operasyonları'na geri döndüm. Şu anda da Bebek Bezi'nde Operasyon Departman Müdürü olarak çalışıyorum. Hikayem böyle başladı, çok da keyifli gidiyor. Daha önce de belirttiğim gibi 8 yılı aşkın süredir çalışıyorum.
Satış Takım Lojistik Müdürü
Lojistik alanında; Depo Operasyonları, Nakliye Operasyonları, İthalat-İhracat Operasyonları gibi operasyonların yönetimi gibi fırsatlar mevcuttur. İkinci kısım Planlama ayağıdır. Planlama ayağında ise; Tedarik Planlama ve Satış Planlama gibi kısımlar mevcuttur. Burada da genelde P&G içerisinde takımlarla birlikte çalışma, onlardan bilgi toplama ve bu bilgileri doğru bir şekilde ilgili birimlere aktarma gibi işlemler mevcuttur. Üçüncü kısım da Satış Lojistiği’dir. Burada daha çok müşteriyle beraber çalışıldığı, proje bazlı ve sonuçları iyileştirmeye yönelik fırsatlar, bunun dışında da Sipariş Yönetimi ve Finansal ayakta bir takım çalışma fırsatları mevcuttur.
Satış Takım Lojistik Müdürü
Kişinin ilkeleri, belirli bir amacı ve prensipleri olması gerekiyor. Bunlar da normalde toplum için en önemli olan faktörlerdir. Doğru ve düzgün bir şekilde çalışmak ve kendini işine adayabilmek önemlidir. Az önce de bahsettiğim üzere, P&G’nin nihai hedefi, tüketicilerine doğru ürünle hizmet edip onların hayatlarında bir fark yaratabilmektir. Bu yüzden P&G’yi bu amaç uğruna çalışabilecek insanların tercih etmeleri gerekir. Bu sayede ilerleme fırsatına sahip olabilirler.
Satış Takım Lojistik Müdürü
Öncelikle başarı arzusudur. Çünkü amacımız iş arkadaşlarımızla ve müdürlerimizle birlikte doğru ürünü tüketicilerimizle buluşturabilmek ve onların hayatlarında bir fark yaratabilmektir. Buna hizmet ettiğimizi bilmek bizi oldukça motive ediyor. Kendi departmanım ve diğer departmanlar üzerinde gördüğüm üzere biz bir kolej takımı havasındayız. Çünkü başlangıç seviyesinden direktör pozisyonuna kadar P&G, ilk aldığı elemanı direktör pozisyonuna yetiştirebilen bir firma. Bu yüzden her işe yeni başlayan kişiler sizin için aslında bir kolej takımı, yeni bir üniversite mezunu, yeni bir bakış açısı kazandırıyor ve arkadaşlığınızı pekiştiriyor. Burada çok ciddi arkadaşlıklar kazandık. Sadece iş odaklı değil aynı zamanda sosyal anlamda da P&G’de bulunmak büyük bir avantaj sağlıyor ve tüm bunlar beni motive ediyor.
Satış Takım Lojistik Müdürü
Tedarik Zinciri Departmanı, bir ürünün üretildiği andan itibaren, müşterilerimizin rafta bulmasına kadar geçen tüm süreci ele alan bir departmandır. Bu süreç içerisinde; Planlama, Lojistik, Sipariş Yönetimi, Satış Takımı Lojistiği gibi kısımlar mevcut ve ürünün doğru zamanda doğru bir şekilde rafta bulunmasını sağlayan departman da diyebiliriz. Özellikle üzerinde çalıştığımız en önemli kısımlardan bir tanesi, rafta bulunurluk oranlarının arttırılması üzerinedir çünkü ürünümüz rafta bulunmazsa harcamış olduğumuz tüm emekler boşa gider ve tüketicilerimiz de doğru bir ürünle buluşmamış olurlar. Buradaki en önemli kısım, müşterimizle yapmış olduğumuz rafta bulunurluk projeleridir. Bunları arttırmaya yönelik olarak müşterilerimizle aynı zamanda da departmanlar arasında projeler geliştirerek bunlar üzerinde çalışıyoruz.